Damien Thomas

Damien Thomas

Birthday : 04/11/1942
Place of birth : Ismailia, Egypt